Za vládu národnej jednoty / Stĺpček

Foto: Christian Hartmann / Reuters

Foto: Christian Hartmann / Reuters

Francúzsko je v nebezpečenstve. Štvrtina našich krajanov hlasovala za to najhoršie. Vybrali si stranu, ktorá je nielen protieurópska: je protifrancúzska. Nestavili na inú politiku, stavili na nihilizmus, na nenávisť a na metodickú deštrukciu toho, čo spája Francúzov.

Madam Le Pen – a to treba zakaždým pripomenúť – je dedičkou dlhej tradície malomyseľných, zradcov v našich dejinách, obdivovateľov a spojencov diktátorov, ktorí boli nešťastím Francúzska. Ešte dnes večer, v ten neblahý 25. máj, ktorý zostane zapísaný v análoch ako deň smútku a útrpnosti, ona a jej pomáhači nedokázali skryť, ako sa nevedia dočkať, kedy zlikvidujú našu ústavu, naše inštitúcie, naše zmluvy, ako aj celý mechanizmus zákonov a zvyklostí, na ktorých je postavená solidarita medzi Francúzmi.

Zoči-voči katastrofe, ktorá sa týka všetkých politických a morálnych rodín našej krajiny, už nie je čas na nefunkčný antifašizmus. Ani na veštenie o sociálnej beznádeji a posolstve hnevu, o ktorých toto hlasovanie svedčí.

Jedinou primeranou odpoveďou na túto udalosť bude zblíženie – ponad stranícke hranice a animozity – všetkých tých, čo odmietajú myšlienku, že pánom situácie bude vzbúrenecká strana, ako aj perspektívu, že táto strana raz dosiahne na ďalšie kompetencie.

Teraz, keď sme konfrontovaní s dvojakou výzvou, s triumfom krajnej pravice a s krízou, ktorá skutočne zasahuje našich spoluobčanov, si musíme vedieť predstaviť vládu národnej jednoty, ktorá zhromaždí zástupcov pravice aj ľavice, mužov a žien dobrej vôle odhodlaných odložiť – teraz už bratovražednú – vojnu nabok.

Text vyšiel v denníku Le Monde.