Umberto Eco

(Slovenčina) Umberto Eco (1932-2016) bol taliansky estetik, historik umenia, sémiotik a románopisec. Žil pri Bologni. Bol profesorom na univerzite v Bologni. V slovenčine a v češtine mu vyšli romány Meno ruže, Foucaultovo kyvadlo, Ostrov včerajšieho dňa, Baudolino, Tajomný plameň královnej Loany a z esejistiky výber Skeptikové a těšitelé, Babylonský rozhovor, Päť úvah o morálke, Kant a ptakopysk, Hledání dokonalého jazka, tiež výpravných knih Dějiny krásy, Dějiny ošlivosti, Dějiny legendárních zemí a míst, Bludiště seznamů a knihy rozhovorov so Jeanom-Claudom Carrierom Knih se jen tak nezbavíme.

Nepriateľ tlače / Stĺpček

Možno je to stareckým pesimizmom alebo jasnozrivosťou, ktorú si človek vypestuje časom, isté je, že keď si odo mňa časopis L’Espresso objednal článok na obranu slobody tlače v Taliansku, zareagoval som zdráhavo a skepticky. Ak sloboda tlače potrebuje advokáta, tak to o spoločnosti a jej tlači nehovorí nič dobré. V zdravej demokracii netreba slobodu tlače brániť, lebo nikomu ani vo sne nenapadne ju obmedzovať. To je prvý z mnohých dôvodov mojej skepsy. V Taliansku nie je problémom len premiér Silvio Berlusconi. Už od rímskeho politika Catilina musel tento národ zniesť celý rad charizmatických hochštaplerov, ktorí mali oveľa viac na srdci […]