Ivan Kadlečík

(Slovenčina) Ivan Kadlečík (1938 – 2014) je spisovateľ. Žil v Pukanci. Pre politické postoje, vyslovované najmä v publicistickej tvorbe, ho roku 1971 vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov a počas celého obdobia normalizácie nemohol publikovať. Vyše päť rokov bol nezamestnaný. Roku 1977 odišiel do Pukanca, kde pracoval ako vedúci v predajni Slovenskej knihy. V rokoch 1982-1990 pôsobil aj ako organista v evanjelickom kostole. Po novembri 1989 sa stal vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po roku 1989 vydal niekoľko kníh, medzi tie posledné patria: Chronoskop, Dvanásť, Epištoly, Hlavolamy, Lístoky, Lunenie, Malé prelúdiá, Rapsódie a miniatúry, Škoda knižke nerozpredanej ležať, Taroky, Vlani ako dnes, Vlastný hororskop a Žiť sa dá len autobiograficky.

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.