Grażyna Plebanek

Grażyna Plebanek was born in Warsaw, Poland. She lives in Brussels. She is the author of the highly acclaimed and bestselling novels Pudełko ze szpilkami (‘Box of Stilettos’, 2002), Dziewczyny z Portofino (‘Girls from Portofino’, 2005) and Przystupa (‘A Girl Called Przystupa’, 2007). Her latest novel Illegal Liaisons (Nielegalne związki, 2010) was her first novel translated into English.

Rasizmus náš každodenný / Esej

Počas istého stretnutia v Štokholme, v kruhu významných osobností, zastávajúcich vysoké funkcie a predstaviteľov rodov, ktorých potomkovia sa už nemusia štverať vyššie, staršia predstaviteľka význačného rodu sa zdvorilo prihovorila vysokopostavenému manažerovi, ktorý sedel vedľa nej: „Ako fantasticky ste sa naučili hovoriť po švédsky!” „To preto, lebo som sa tu narodil – vysvetlil muž a kultivovane zdvihol vidličku. – Som Švéd.” „Ach!” – riekla dáma a obrátila striebornú hlavu k susedovi z druhej strany. Manažér, pôvodom zo Somálska, pokojne zhltol kúsok sobieho mäsa na švédsky spôsob. Čoskoro potom som na pár dní skočila do Varšavy. Zasa som sedela pri stole, zajatá […]