Identita / Stĺpček

Třináct procent Poláků je bez práce. Každému čtvrtému nezaměstnanému je mezi 18 a 24 lety. Každý čtvrtý nezaměstnaný ve Varšavě má diplom z vysoké školy. Méně než polovina Poláků (44 %) se během minulého roku setkala s knihou, přičemž 25% dotazovaných mělo vyšší vzdělání, 20 % Poláků s vyšším vzděláním nepřečetlo za poslední měsíc žádný text delší než tři strany. Celkově podíl lidí s vyšším vzděláním je v Polsku 20 %, což je méně, než činí průměr v zemích OECD (28 %).

Od roku 2007 se z Polska natrvalo vystěhovaly přibližně dva miliony lidí, kteří odešli hlavně do Velké Británie a Irska. Další milion se chystá odejít do Německa, které 1. května otevře svůj pracovní trh. Šedesát procent studentů se nechalo slyšet, že by za hranicemi klidně žili nastálo. V roce 2008 v Polsku získalo titul magistra procentuálně nejvíce lidí na světě.

Havárie u Smolenska prodává týdeníky. I po roce Osm procent Poláků si myslí, že ke zřícení prezidentského letadla TU-154 loni 10. dubna u Smolenska došlo následkem atentátu. Dvacetčtyři procent si myslí, že vinu nese ruské řídicí středisko, a 14 % má za to, že posádka letadla. Třicetčtyři procent dotázaných zvolilo odpověď těžko říct.

Rok po smolenské katastrofě značně stoupl prodej názorových týdeníků. Nejvíc (o 247 %) týdeníku Gazeta Polska, vynikajícího ve vymýšlení spikleneckých teorií. Šéfredaktor Gazety očekává, že do konce tohoto roku stoupne prodej z nynějších 87,5 tisíce na 200 tisíc výtisků, protože – jak uvedl – konzervativní názory má při skromném odhadu zhruba 40 procent Poláků.

Na čtenáře klasicky konzervativních názorů se obrací i nový týdeník s názvem Uwažam Rze, který píšou novináři z deníku Rzeczpospolita (proto hříčka v názvu – Myslím Rze). Mediální znalci mu předpověděli prodej 30 tisíc výtisků, jeho tvůrci doufali v 50-70 tisíc. Po několika týdnech jeho existence prodej přesáhl 120 tisíc, jinými slovy dosáhl stejné výše jako prodej deníku Rzeczpospolita.

Mediální znalci teď tvrdí, že úspěch týdeníku byl od začátku jasný, protože čtenáři tří zbývajících názorových týdeníků (Polityka, Wprost a Newsweek Polska) přece mají liberální či dokonce levicové názory. Mediální znalci ovšem jaksi neobjasnili, proč se jim to ještě před měsícem nezdálo tak očividné.

Šéf strany Právo a Spravedlnost Jaroslaw Kaczynski řekl, že být Slezanem znamená, že člověk se distancuje od polské identity a nejspíš i přijímá zakamuflovanou německou identitu. Po tomto vyjádření mnozí Slezané oznámili, že v právě zahájeném sčítání lidu uvedou národnost slezskou, přestože původně nic takového neměli v úmyslu. V posledních místních volbách obdržela strana Hnutí pro autonomii Slezska více než 170 tisíc hlasů a její představitelé se podílejí na vládě ve Slezské radě. A miliony poutníků z Polska doufali organizátoři oslav blahořečení Jana Pavla II. v Římě. V polském kostele v Římě se však dosud zaregistrovalo jen 21 tisíc poutníků z Polska. římský místostarosta vyjádřil udivení nad tak nízkým počtem přihlášených z Polska. Datum blahořečení, 1. máj, se totiž nachází uprostřed dlouhého víkendu, během něhož se ulice polských měst vyprázdní a miliony Poláků si berou týden volna a grilují, grilují, grilují…

Devadesát pět procent Poláků označuje samy sebe za katolíky, 82 procent se považuje za věřící. Třetina si nedokáže vyjmenovat ani jedno z deseti přikázání.

Text vyšiel v prílohe Orientace denníka Lidové noviny.