The Populist Muddle

The European Union’’s ability to solve problems by muddling through various compromises will help the EU to survive, according to The Economist.  That might be true – provided individual states do not get into a worse muddle, unable or unwilling to find the compromises necessary to get out of it.  This particular muddle is called national populism and the most recent example of wallowing in it has come – perhaps rather unexpectedly – from Slovakia. At first sight it seems a banal issue that no EU member takes seriously. Slovakia under its new Prime Minister Iveta Radičová is the only […]

Kozmopolitický imperatív / Esej

Základné prikázanie európskej politiky znie: nenechaj žiadnu krízu prejsť bez úžitku, je to príležitosť budovať politickú spoluprácu a posilniť Európu! – Toto prikázanie, ako sa zdá, momentálne nikto neberie naozaj vážne. Európa horí. Krajiny Európskej únie sa rozhodli prisunúť gréckej vláde „hasiace prístroje“  v podobe miliardových úverov. Ibaže zdrojmi finančných rizík nie sú len krachujúce štáty, ale aj nové mocenské pomery medzi štátmi. Grécko dlho striasalo zo seba nadvládu cudzích – Turkov, a teraz si pripadá podrobené „priateľskej nadvláde“ EU. Začiatkom mája v Aténach horeli banky a boli aj mŕtvi, je to trpké ponaučenie: po celej Európe sa nahromadila mohutná zlosť, ktorá sa s politikou radikálnych […]