Timothy Snyder

(Slovenčina) Timothy Snyder (1969) je americký historik. Žije vo Viedni. Prednáša na Yale University. Špecializuje sa na dejiny moderného nacionalizmu a holokaustu a na dejiny Strednej a Východnej Európy. Jeho najúspešnejšia kniha Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, bola preložená do vyše dvadsiatich jazykov; vyšla v češtine ako Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem a v slovenskom preklade ako Krvavé územie. Európa medzi Hitlerom a Stalinom. Roku 2012 pripravil do tlače poslednú, posmrtnú knihu historika Tonyho Judta, Thinking Twentieth Century (v českom preklade Intelektuál ve dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem). Okrem toho mu v slovenskom a českom preklade vyšli eseje: Krvavé územie – Európa medzi Hitlerom a Stalinom a O tyranii – Dvadsať ponaučení z 20. storočia. V českom preklade tiež portrét Viliama Habsburského: Rudý kníže – Utajený život habsburského arcivévody. Timothy Snyder pravidelne publikuje eseje v časopise The New York Review of Books a The New York Times. Je častým hosťom Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.