Thomas Brussig

(Slovenčina) Thomas Brussig (1965) je nemecký spisovateľ. Žije v Berlíne. V slovenskom preklade vyšli jeho knihy Hrdinovia ako my, v českom preklade tiež Na kratším konci ulice, Život až po chlapy, román Oslnění. Jeho futbalová monodráma Život až po chlapy (Leben bis Männer) sa už viac rokov hrá v divadle Deutsches Theater Berlin.

Prečo voliť / Esej

Nie nevoliči sú nebezpečenstvom pre demokraciu, ale predvolebný boj. Už niekoľko rokov rastie percento nevoličov. Politici o tom často a so znepokojením hovoria. Že či je to až tak veľa: aby voliči hlasovali o tom, čo majú na výber. Demokracia si žiada účasť ľudí. Alebo, ako nedávno povedal Peer Steinbrück: “Staraj sa o mňa, inak Ťa opustím. Tvoja demokracia.” Je pochopiteľné, že politikom na vysokej volebnej účasti záleží, pretože tá morálne legitimizuje výsledok. Tieto výzvy, čo majú útočiť na svedomie nevoličov, rečených hrobárov demokracie, platia len obmedzene. Pretože to, že nízka volebná účasť signalizuje otrávenosť z politiky, je už tiež […]