(Slovenčina) (1972) je americká historička. Prednáša dejiny európskeho myslenia a kultúry na Yale University. Českým a slovenským dejinám sa venovala v štúdii Engineering in the Age of Innocence: A Genealogy of Discourse Inside the Czechoslovak Writer’s Union, 1949 – 1967 (Inžinieri v ére nevinnosti: genealógia diskurzu v Československom zväze spisovateľov, 1918 – 1968). Je autorkou kníh Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918 – 1968 (Kaviár a popol: život a smrť generácie očarenej a rozčarovanej marxizmom), The Taste of Ashes: The Afterlife of Totaliarianism in Eastern Europe (Chuť popola: Posmrtný život totality vo Východnej Európe) a najnovšie The Ukrainian Night: An Intimate History of Revolution (Ukrajinská noc. Intímne dejiny revolúcie).

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.