(Slovenčina) Adam Leszczyński (1975) je poľský novinár a spisovateľ. Člen tímu Krytyky Politycznej, v rokoch 1994 – 2017 novinár Gazety Wyborczej, neskôr spoluzakladateľ portálu OKO.press. Autor dvoch kníh reportáží: Naznaczeni. Afryka i AIDS (Poznačení. Afrika a AIDS) a Zbawcy mórz (Záchrancovia morí). Vo vydavateľstve Krytyky Politycznej mu vyšli knihy Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943 – 1980. (Skok do modernity. Politika rastu v periférnych krajinách) a Eksperymenty na biednych (Experimenty na chudobných, 2016).

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.