Andrea Puková

andrea.pukova@salon.eu.sk

Je novinárka. študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Università per Stranieri v Perugii. Absolvovala tiež stáž v Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) vo Viedni. Po skončení štúdií nastúpila do týždenníka Mosty. V roku 1996 spolu s Martou Šimečkovou vytvorila prílohu Fórum v denníku Sme, neskôr pracovala v týždenníku Domino-Fórum, v denníku Sme, mesačníku OS a časopise Anthropos. Je editorkou magazínu salon.eu.sk a jednou z organizátoriek Stredoeurópskeho fóra, ktoré sa od roku 2009 vždy na výročie Novembra koná v Bratislave. Okrem toho na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe dokončuje dizertačnú prácu na tému Bratislavská kaviareň ako priestor literárneho života a myslenia na Slovensku v 20. storočí. V roku 2014 vydala spolu s fotografom Petrom Župníkom knihu Zaľúbení do Paríža. Žije v Bratislave.


Julia Sherwood

juliasherwood517@gmail.com

V roku 1978 sa vysťahovala z Bratislavy, najprv do Západného Nemecka a potom do Veľkej Británie. Vyše dvadsať rokov pracovala na Medzinárodnom sekretariáte Amnesty International v Londýne a organizácii Save the Children. Od roku 2008 sa venuje prekladaniu. Spolu s manželom preložila do angličtiny diela slovenských a českých autorov ako Daniela Kapitáňová, Balla, Krištúfek, Jana Juráňová, Uršuľa Kovalyk, Petra Procházková, Radka Denemarková či Zuzana Brabcová. Pre vydavateľstvo Salon preložila do slovenčiny novelu poľského autora Huberta Klimko-Dobrzanieckého a zbierku esejí Tonyho Judta Penzión spomienok. Je externou redaktorkou medzinárodného online časopisu Asymptote pre Slovensko a predsedníčkou mimovládnej organizácie Rights in Russia.  Žije v Londýne. Viac na http://juliaandpetersherwood.com/


Marta Šimečková

marta.simeckova@salon.eu.sk

Novinárka, tlmočníčka, publikuje ako Marta Frišová. Po osemdesiatom deviatom roku redaktorka vydavateľstva Archa, neskôr redigovala česko-slovenský týždenník Mosty, spolu s Andreou Pukovou vytvorila prílohu Fórum v denníku Sme, neskôr pracovala v týždenníku Domino-Fórum a opäť v denníku Sme v prílohe Fórum. V roku 2005 získala štipendium Mileny Jesenskej viedenského Institut für Wissenschaften vom Menschen na sériu rozhovorov o Európe, od roku 2007 pracuje na portáli salon.eu.sk a roku 2009 vymyslela koncept veľkej medzinárodnej konferencie Stredoeurópske fórum v Bratislave, ktorého je dodnes hlavnou organizátorkou.