www.salon.eu.sk vydáva občianske združenie Projekt Fórum

Občianske združenie Projekt Fórum je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR

IČO 30803781
DIČ 2022319695

salon.eu.sk prináša denne aktualizovaný prehľad esejí a fejtónov, publikovaných v európskej a svetovej tlači, s dôrazom na krajiny strednej Európy. Krátke anotácie – ktoré prinášame vo viacerých jazykových verziách – vám poskytnú zhustenú informáciu o každom z jednotlivých textov. Príslušný link vás potom zavedie priamo do novín, či časopisu, v ktorých článok vyšiel, takže sa, pokiaľ je text na internete prístupný, okamžite dostanete k jeho originálu.
Tento projekt vznikol v malej krajine, pre ktorú je životne dôležité byť v kontakte s diskurzom za jej hranicami. Naša webová stránka neprináša vyčerpávajúci prehľad toho, čo v Európe a vo svete vychádza, ale skôr prehľad textov, ktoré vzbudzujú najviac reakcií, prinášajú nový pohľad alebo nový spôsob vyjadrenia. Nájdete tu to, čo práve tvorí európsky diskurz.
Náš projekt chce byť príspevkom k vytvoreniu priestoru na formulovanie otázok, ktoré sú naše spoločné, na vzájomné dotýkanie kontextov, kultúr a spôsobov myslenia, na prúdenie impulzov oboma smermi: z periférií Európy do centra, aj opačne. Vychádzame z toho, že ak majú európske kultúry niečo spoločné, je to práve hodnota, pripisovaná zmysluplnému rozhovoru, presveděeniu, že pravdu nemôže nikto bezo zvyšku vlastniť.
Máme európske inštitúcie, ale nemáme európsku verejnosť, napísal pred niekoľkými rokmi francúzsko-nemecký novinár Thierry Chervel. No inak ako v takomto spoločnom priestore môže vzniknúť spoločná identita? Thiery Chervel spolu s niekoľkými priateľmi pred niekoľkými rokmi založil jeden z najprestížnejších svetových prehľadov esejí a fejtónov (www.perlentaucher.de).

Naša ponuka je viacjazyčná a kladie dôraz na texty, ktoré vznikli v strednej Európe a osobitne tie, ktoré prinášajú skúsenosť intelektuálov štyroch krajín – prvých nováčikov Európskej únie: Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska a Maďarska.