Social Europe

https://www.socialeurope.eu

Vládnuť navždy sám / Esej

Posledný článok Zygmunta Baumana o tom, ako neoliberalizmus pripravil pôdu pre Donalda Trumpa je zo 16. novembra 2016. Zygmunt Bauman v ňom píše tiež o tom, ako sa Orbánovi, Kaczyńskemu, Ficovi podarilo alebo sa im čoskoro podarí nastoliť vládu, ktorej jediným (a dostatočným!) základom a oprávnením je vôľa vládcu. Dodnes mám v živej pamäti veci, ktoré si pamätá čoraz menej ľudí. Napríklad, keď sa Nikita Chruščov rozhodol odhaliť a verejne odsúdiť zločiny sovietskeho režimu a zabrániť tak ich opakovaniu, pamätám si, ako pomenoval morálnu slepotu a neľudskosť, ktoré dovtedy tento režim charakterizovali: označil ich za “chyby a deformácie”, ktorých sa Jozef Stalin dopustil v rámci úspešnej […]